LAATSTE NIEUWS

Leden stemmen vóór fusie !!

Vandaag (16 mei) is in een digitale ALV het besluit bekend gemaakt dat een meerderheid van de leden VÓÓR het fusievoorstel gestemd heeft. In een ALV die live gestreamd werd en op internet terug te kijken is, werd de stemming bekend gemaakt:

• Estria:   Opkomst 82,4%, 99,6% voor, 0,4% tegen.
• GVV’57: Opkomst 81,5%, 99,3% voor, 0,7% tegen
• SCV’58: Opkomst 74,2%, 94,8% voor, 3,7 % tegen en 1,5% ongeldig

Dit betekent dat de 3 verenigingen voortaan verder zullen gaan als 1 vereniging EGS’20. Met de uitslag van de stemming is de fusie van de voetbalverenigingen S.V. Estria, GVV’57 en SCV’58 en de geboorte van de nieuwe vereniging EGS’20 per 1 juli 2020 een feit. Er zal een bericht uitgaan naar de KNVB om dit alles officieel te maken.

Het slotwoord van de drie voorzitters luidde:
Wij willen alle vrijwilligers bedanken, die vele jaren aan het proces werkten van wat vandaag is besloten. Natuurlijk mogen we niet alle vrijwilligers vergeten die jaren lang belangeloos zich hebben ingezet voor hun vereniging. Een tijdperk wordt afgesloten, soms zal met weemoed worden terug gekeken maar een nieuw mooi tijdperk breekt aan. We hopen dat veel vrijwilligers bij de nieuwe vereniging weer hun onmisbare bijdrage willen leveren. Dan gaan we samen als voetbalvereniging een prachtige toekomst tegemoet in de gemeente Grave.

Natuurlijk willen wij ook een woord van dank uitspreken naar alle leden voor hun belangstelling tijdens het fusieproces. Wij bedanken de vele mensen die het fusievoorstel hebben gelezen en hun stem hebben uitgebracht. Ieder lid heeft zich kunnen uitspreken. Of dit nu een stem vóór, tegen of een blanco stem is. Wij, als besturen, zullen jullie stem met respect behandelen. Het was belangrijk dat u zich tijdens de stemronde liet horen.

Voor velen zal het afscheid van hun vereniging emotioneel zijn. Immers de verenigingen Estria met 101 jaren, GVV’57 met 63 jaren en SCV’58 met 62 jaren, hebben een belangrijk aandeel in de voetbalhistorie van de gemeente Grave. Koester de mooie herinneringen uit het verleden, maar maak u vooral op voor een mooie gezamenlijke toekomst.

Laten we er met z’n allen voor zorgen dat de nieuwe vereniging EGS’20 een vereniging zal worden waar we ons thuis voelen en waar we trots op kunnen zijn.
We hopen dat veel mensen er samen de schouders onder zullen zetten.
SAMEN = SAMEN STERK = SAMEN TOEKOMST

Bedankt namens de besturen van SV Estria, GVV’57 en SCV’58.

Foto: Matt Gerrits

Stemming logo EGS’20.

Na de naam en clubkleuren zijn jullie, de leden, nog eenmaal aan zet voordat de gehele huisstijl van EGS‘20 compleet is!
Natuurlijk mag een mooi logo op ons zwarte tenue niet ontbreken.

We hebben jullie gevraagd om mee te denken, om logo’s in te zenden. Daar is ruimschoots gehoor aan gegeven! Chapeau, er zaten prachtige creaties bij! De projectgroep en stuurgroep hebben dan ook ruim de tijd genomen om tot een goede selectie te komen. Deze selectie willen wij jullie voorleggen.

Graag willen wij jullie vragen een keuze te maken tussen de drie onderstaande logo’s. Je kunt je voorkeur t/m zaterdag 16 mei 2020 doorgeven.  Door het nummer van het logo + jouw naam en de vereniging waar je nu lid bent naar sponsorcommissie@egs-sport.nl te mailen.
BEKIJK DE LOGO’S GEDETAILLEERD (hierop klikken)

Wij zien jullie keuzes graag tegemoet!

PS: Vergeet ook niet te je stem kenbaar te maken op het fusievoorstel. De besturen van Estria, GVV’57 en SCV’58 horen graag van ALLE leden (jeugd en seniorleden) of zij VOOR of TEGEN het fusievoorstel zijn!
Ook dat moet voor 16 mei 2020

met vriendelijke groet
Projectgroep Naam-Tenue-Logo

Bijzondere Algemene Ledenvergadering 16 mei 2020 15:30 uur

Beste leden van SCV’58, 

Bij deze word je van harte uitgenodigd voor de Bijzondere Algemene Ledenvergadering. De drie voetbalverenigingen zullen dan in een gecombineerde Algemene Ledenvergadering aan hun leden voorstellen om het fusiebesluit te nemen en om verder te gaan als één voetbalvereniging EGS’20. Door de coronacrisis zijn we genoodzaakt deze vergadering digitaal te houden. Dit wijkt af van de statuten van de drie verenigingen maar wordt mogelijk gemaakt door een tijdelijke wetswijziging. Deze wijze van vergadering hebben we laten toetsen door de notaris M. Wilhelm en de juridische afdeling van de KNVB.  

De digitale vergadering is te volgen via http://egs.0486tv.nl

AGENDA

  1. Opening 
  2. Vaststelling agenda
  3. Informatie over fusievoorstel
    Als je hier vragen over hebt, kun je deze tot 72 uur voor de vergadering schriftelijk stellen via samenwerking.egs@gmail.com of telefonisch bij het secretariaat. De vragen en antwoorden worden op de site www.egs20.nl gepubliceerd. 

4. Voorstel ter stemming
Je kunt je stem uitbrengen door het stemformulier volledig en duidelijk in te vullen. (Je kunt NU al stemmen tot einde ALV.)  Klik hier voor je stemformulier of op de site www.egs20.nl. Hierna maak je een selfie of laat je een foto van jezelf maken. Op deze foto dien je zelf goed herkenbaar op te staan met het ingevulde formulier duidelijk zichtbaar in beeld. Deze foto mail, app of stuur je per post naar het secretariaat:

Mail:                         h.oomen@peelraam.nl
Mob. telefoon:       06-23746619  (Harrie Oomen)
Adres:                      Lievendael 2, 5363 VG Velp

Ieder stemgerechtigd lid tot 18 jaar heeft één stem. Leden van 18 jaar en ouder hebben 3 stemmen. Om de stemming geldig te laten zijn, dient 2/3 deel van het aantal leden van iedere vereniging zijn of haar stem uitgebracht te hebben. Indien dit aantal niet gehaald wordt, zal de vergadering opnieuw gehouden worden op zaterdag 30 mei 2020. Op deze tweede ALV zal geen quorum benodigd zijn en de reeds ingebrachte stemmen tellen dan mee

5. Sluiting 

HOOFDSPONSOR

 
» Overige sponsoren

KLEDINGSPONSORS

Testslider

Web

VERJAARDAGEN

Lijn