NIEUWS

Lijn

Leden stemmen vóór fusie !!

Vandaag (16 mei) is in een digitale ALV het besluit bekend gemaakt dat een meerderheid van de leden VÓÓR het fusievoorstel gestemd heeft. In een ALV die live gestreamd werd en op internet terug te kijken is, werd de stemming bekend gemaakt:

• Estria:   Opkomst 82,4%, 99,6% voor, 0,4% tegen.
• GVV’57: Opkomst 81,5%, 99,3% voor, 0,7% tegen
• SCV’58: Opkomst 74,2%, 94,8% voor, 3,7 % tegen en 1,5% ongeldig

Dit betekent dat de 3 verenigingen voortaan verder zullen gaan als 1 vereniging EGS’20. Met de uitslag van de stemming is de fusie van de voetbalverenigingen S.V. Estria, GVV’57 en SCV’58 en de geboorte van de nieuwe vereniging EGS’20 per 1 juli 2020 een feit. Er zal een bericht uitgaan naar de KNVB om dit alles officieel te maken.

Het slotwoord van de drie voorzitters luidde:
Wij willen alle vrijwilligers bedanken, die vele jaren aan het proces werkten van wat vandaag is besloten. Natuurlijk mogen we niet alle vrijwilligers vergeten die jaren lang belangeloos zich hebben ingezet voor hun vereniging. Een tijdperk wordt afgesloten, soms zal met weemoed worden terug gekeken maar een nieuw mooi tijdperk breekt aan. We hopen dat veel vrijwilligers bij de nieuwe vereniging weer hun onmisbare bijdrage willen leveren. Dan gaan we samen als voetbalvereniging een prachtige toekomst tegemoet in de gemeente Grave.

Natuurlijk willen wij ook een woord van dank uitspreken naar alle leden voor hun belangstelling tijdens het fusieproces. Wij bedanken de vele mensen die het fusievoorstel hebben gelezen en hun stem hebben uitgebracht. Ieder lid heeft zich kunnen uitspreken. Of dit nu een stem vóór, tegen of een blanco stem is. Wij, als besturen, zullen jullie stem met respect behandelen. Het was belangrijk dat u zich tijdens de stemronde liet horen.

Voor velen zal het afscheid van hun vereniging emotioneel zijn. Immers de verenigingen Estria met 101 jaren, GVV’57 met 63 jaren en SCV’58 met 62 jaren, hebben een belangrijk aandeel in de voetbalhistorie van de gemeente Grave. Koester de mooie herinneringen uit het verleden, maar maak u vooral op voor een mooie gezamenlijke toekomst.

Laten we er met z’n allen voor zorgen dat de nieuwe vereniging EGS’20 een vereniging zal worden waar we ons thuis voelen en waar we trots op kunnen zijn.
We hopen dat veel mensen er samen de schouders onder zullen zetten.
SAMEN = SAMEN STERK = SAMEN TOEKOMST

Bedankt namens de besturen van SV Estria, GVV’57 en SCV’58.

Foto: Matt Gerrits

Stemming logo EGS’20.

Na de naam en clubkleuren zijn jullie, de leden, nog eenmaal aan zet voordat de gehele huisstijl van EGS‘20 compleet is!
Natuurlijk mag een mooi logo op ons zwarte tenue niet ontbreken.

We hebben jullie gevraagd om mee te denken, om logo’s in te zenden. Daar is ruimschoots gehoor aan gegeven! Chapeau, er zaten prachtige creaties bij! De projectgroep en stuurgroep hebben dan ook ruim de tijd genomen om tot een goede selectie te komen. Deze selectie willen wij jullie voorleggen.

Graag willen wij jullie vragen een keuze te maken tussen de drie onderstaande logo’s. Je kunt je voorkeur t/m zaterdag 16 mei 2020 doorgeven.  Door het nummer van het logo + jouw naam en de vereniging waar je nu lid bent naar sponsorcommissie@egs-sport.nl te mailen.
BEKIJK DE LOGO’S GEDETAILLEERD (hierop klikken)

Wij zien jullie keuzes graag tegemoet!

PS: Vergeet ook niet te je stem kenbaar te maken op het fusievoorstel. De besturen van Estria, GVV’57 en SCV’58 horen graag van ALLE leden (jeugd en seniorleden) of zij VOOR of TEGEN het fusievoorstel zijn!
Ook dat moet voor 16 mei 2020

met vriendelijke groet
Projectgroep Naam-Tenue-Logo

Bijzondere Algemene Ledenvergadering 16 mei 2020 15:30 uur

Beste leden van SCV’58, 

Bij deze word je van harte uitgenodigd voor de Bijzondere Algemene Ledenvergadering. De drie voetbalverenigingen zullen dan in een gecombineerde Algemene Ledenvergadering aan hun leden voorstellen om het fusiebesluit te nemen en om verder te gaan als één voetbalvereniging EGS’20. Door de coronacrisis zijn we genoodzaakt deze vergadering digitaal te houden. Dit wijkt af van de statuten van de drie verenigingen maar wordt mogelijk gemaakt door een tijdelijke wetswijziging. Deze wijze van vergadering hebben we laten toetsen door de notaris M. Wilhelm en de juridische afdeling van de KNVB.  

De digitale vergadering is te volgen via http://egs.0486tv.nl

AGENDA

 1. Opening 
 2. Vaststelling agenda
 3. Informatie over fusievoorstel
  Als je hier vragen over hebt, kun je deze tot 72 uur voor de vergadering schriftelijk stellen via samenwerking.egs@gmail.com of telefonisch bij het secretariaat. De vragen en antwoorden worden op de site www.egs20.nl gepubliceerd. 

4. Voorstel ter stemming
Je kunt je stem uitbrengen door het stemformulier volledig en duidelijk in te vullen. (Je kunt NU al stemmen tot einde ALV.)  Klik hier voor je stemformulier of op de site www.egs20.nl. Hierna maak je een selfie of laat je een foto van jezelf maken. Op deze foto dien je zelf goed herkenbaar op te staan met het ingevulde formulier duidelijk zichtbaar in beeld. Deze foto mail, app of stuur je per post naar het secretariaat:

Mail:                         h.oomen@peelraam.nl
Mob. telefoon:       06-23746619  (Harrie Oomen)
Adres:                      Lievendael 2, 5363 VG Velp

Ieder stemgerechtigd lid tot 18 jaar heeft één stem. Leden van 18 jaar en ouder hebben 3 stemmen. Om de stemming geldig te laten zijn, dient 2/3 deel van het aantal leden van iedere vereniging zijn of haar stem uitgebracht te hebben. Indien dit aantal niet gehaald wordt, zal de vergadering opnieuw gehouden worden op zaterdag 30 mei 2020. Op deze tweede ALV zal geen quorum benodigd zijn en de reeds ingebrachte stemmen tellen dan mee

5. Sluiting 

Ontwerp nieuw clublogo EGS’20 !

Jullie hebben de afgelopen tijd allemaal kunnen zien dat wij als EGS ’20 doorgaan en komend seizoen gezamenlijk in het zwart gaan spelen.
Nu is het tijd voor de laatste stap in ons proces van eenwording. Het kiezen van een nieuw logo! Daarvoor willen we iedereen uitnodigen om, een of meerdere, eigen ontworpen logo(s) bij ons aan te leveren.

De richtlijnen daarvoor zijn:
– Het logo moet de kleuren Rood, Geel, Wit en Zwart bevatten.
– De clubnaam EGS’20 moet in het logo zitten.
– Het mag geen variatie zijn op het huidige logo dat EGS nu gebruikt. De ontwerper van dat logo zal een variatie maken, die mee doet met de stemming.

Aan deze ontwerpwedstrijd mag iedereen meedoen. Uiteindelijk zal er een selectie van logo’s naar buiten gebracht worden. Daar mogen alle leden op stemmen. De logo’s kunnen aangeleverd worden via sponsorcommissie@egs-sport.nl t/m maandag 4 mei 2020.  + foto

SPORTPARK NOG GESLOTEN

De meesten van jullie zullen dinsdagavond hebben gekeken naar de toespraak van premier Rutte m.b.t. de versoepeling van de corona-maatregelen. Daarin is een lichte versoepeling aangekondigd waaronder dat kinderen weer in groepsverband mogen sporten.

Uit de diverse appjes en berichten die wij hebben ontvangen, maken we op dat spelers, leiders, trainers staan te trappelen om weer aan de gang te gaan. Toch vragen wij jullie even geduldig af te wachten tot wij als besturen de kaders en voorwaarden duidelijk hebben waaronder dit kan én mag.
De besturen van Estria, GVV’57 en SCV’58 zullen onder leiding van de gemeente Grave, die de regierol in deze lichte versoepeling heeft, ‘in overleg gaan’ met de buitensportverenigingen uit onze gemeente, hoe en onder welke voorwaarden we e.e.a. kunnen gaan organiseren.

Het gaat daarbij namelijk niet alleen om de kinderen maar ook om beheerders en trainers/leiders die daarvoor nodig zijn en hoe we bijvoorbeeld om moeten gaan met de velden en afspraken met ouders/volwassenen op het sportpark etc. De komende dagen verschijnen de protocollen vanuit VSG/NOC*NSF/het Rijk, die leidend zullen zijn.

Daarom het verzoek om nu niet naar de sportparken te komen om trainingen te hervatten. De sportparken blijven gesloten totdat de kaders duidelijk zijn waarbinnen er gesport kan gaan worden in onze gemeente. Als we weten wat kan en mag en hoe we dit kunnen handhaven zullen we de leden z.s.m. informeren inclusief het moment dat dit in gaat.

Let goed op jezelf en anderen in je omgeving om besmetting te voorkomen.

Hopelijk voor onze jeugdleden tot snel op onze sportparken.


Namens de besturen Estria, GVV’57 en SCV’58 en de Stuurgroep Samenwerking Jeugdafdelingen
23-04-2020

Het fusietraject richting EGS ’20 in ‘coronatijd’.

Het juridische traject loopt gewoon verder én 1 mei 2020 is toch al bijna bereikt. Op 1 mei 2020 moest de fusie toch rond zijn?
Eerst wel, maar van de KNVB, hebben wij bericht gehad dat de termijn voor het verzoek tot goedkeuring fusie aan de KNVB verlengd is van 1 mei 2020 naar 1 juni 2020.
Verder hebben wij van de notaris bericht gehad dat ‘de nederlegging van ons fusievoorstel’ is beëindigd én dat er zich géén schuldeisers gemeld hebben. Door de rechtbank wordt er een verklaring opgesteld dat er geen schuldeisers in verzet zijn gekomen tegen de fusie.

We zijn dus nu bij de allerlaatste stap: De ALV’s waarin de leden het besluit nemen over ons fusievoorstel, inclusief de toelichting daarop én de nieuwe statuten. Maar… op dit moment kunnen we door Overheids- én KNVB-richtlijnen géén ‘fysieke ALV’s’ organiseren. Er is inmiddels wel een Noodwet , waarin het digitaal houden van een ledenvergadering tijdens de corona-crisis wettelijk wordt geregeld, ondanks dat dat niet in de statuten staat aangegeven. We zijn nu aan het kijken naar de digitale (stem)mogelijkheden.

Op 21 april 2020 zullen de maatregelen bekend gemaakt worden die na 28 april 2020 gaan gelden. Als de ‘fysieke ALV’ dan nog niet mogelijk is, zullen we gaan schakelen richting de ‘digitale weg’. Wordt dus snel vervolgd…

PR werkgroep SAMENwerking Estria, GVV’57 en SCV’58

5 tegen 5 Toernooi 2020 gaat niet door

Beste sportvrienden,

De volgende mededeling zal voor jullie helaas geen verrassing zijn: het Van Laake Engelen Advocaten 5 tegen 5 Toernooi zal geen doorgang kunnen vinden vanwege het coronavirus.

Ondanks dat de maatregelen van de overheid omtrent evenementen gelden tot 1 juni, is het organiseren van het toernooi (13 juni) een te groot risico. Verplaatsen was in deze ook geen optie. Ontzettend jammer, maar wat ons betreft wel de juiste keuze op dit moment.

Extra zuur is het wel dat deze 15e editie een jubileumeditie zou zijn. Bovendien de laatste onder de vlag van SCV’58. Met de fusie in aantocht is echter wel het streven het toernooi voort te zetten vanuit EGS’20.

De ticketgelden van de reeds ingeschreven teams van dit jaar zullen via onze ticketpartner Eventbrite worden gerestitueerd. Dit kan ongeveer 10 werkdagen duren.

Rest ons jullie allen een goede gezondheid toe te wensen. Het allerbeste, en hopelijk tot een volgende editie bij EGS’20!

Organisatie 5 tegen 5 Toernooi
Chris, Gertjan, Haris, Harold, Luuk, Patrick, Roel en Sam

Nieuw tenue EGS’20

Beste toekomstige EGS ‘20-ers,

Ook in deze roerige tijd, waarin sociale onthouding, thuiswerken en sluiting van sportverenigingen aan de orde van de dag zijn, wordt er achter de schermen hard doorgewerkt aan de aankomende fusie. Anderhalve week geleden zijn de drie verschillende opties voor clubkleur(en), met een impressie van een mogelijk tenue in deze kleur(en), gepresenteerd. Tot 31 maart 2020 konden jullie je voorkeur opgeven.

Een groot deel van jullie heeft dus zijn of haar voorkeur uitgesproken. Iets meer dan de helft (55%) heeft daarbij gekozen voor de clubkleur ZWART!

Waarom koos de commissie ook alweer voor zwart als optie? De clubkleur zwart biedt de mogelijkheid om een zeer stijlvol en uniek tenue te presenteren. We zullen geen andere verenigingen tegen gaan komen die in een zelfde tenue zullen spelen. Logo’s en sponsoren zullen goed zichtbaar zijn op een zwart tenue. En niet geheel onbelangrijk, wastechnisch erg prettig! Door rode en gele accenten willen we het tenue compleet gaan maken. Hierbij hebben wij het uittenue van Atletico Madrid van dit seizoen als voorbeeld genomen. Met deze rode en gele accenten brengen we huidige clubkleuren en de Graafse vlag terug in het tenue, waardoor het ook een duidelijke lokale binding en historisch besef heeft.

Naast het tenue heeft de clubkleur natuurlijk ook invloed op de huisstijl van de nieuwe vereniging. Ook hierover is door de commissie goed nagedacht. De kleur zwart zal voor sommige mensen misschien gelinkt worden aan treurig, donker, saai. Echter betekent de keuze voor de clubkleur zwart niet dat de accommodatie, het interieur, de vlaggen etc. allemaal alleen met deze kleur worden aangekleed. Huisstijl, accommodatie, interieur en aankleding zullen door samenwerkende commissies op een grondige een doordachte manier tot stand worden gebracht! Zodat we na totstandkoming van de fusie, presentatie van ons nieuwe tenue en oplevering van de nieuwe accommodatie een prachtig geheel vormen, samen EGS ‘20 zijn!

Met sportieve groet,

Commissie naam, tenue en logo

ARCHIEF

 •  

  • 2020 (22)
  • 2019 (56)
  • 2018 (60)
  • 2017 (69)
  • 2016 (83)
  • 2015 (79)
  • 2014 (105)
  • 2013 (65)
  • 2012 (49)
  • 2011 (56)
  • 2010 (16)
 • LAATSTE REACTIE'S

  Lijn