NIEUWS

Lijn

We zijn weer begonnen !!

Onder leiding van trainer Patrick Nabuurs en hulptrainer Charles Janssen is de selectie van SCV’58 vandaag gestart met de voorbereiding op het seizoen 2019-2020. De opkomst was groot, dus dat belooft veel goeds !!

Oefenprogramma SCV’58


FIJNE VAKANTIE ALLEMAAL !

Uitslag stemming samengaan op nieuw sportpark.

Tijdens een Bijzondere algemene ledenvergadering op 25 juni jl. hebben de SCV-leden zich uitgesproken over het, samen met Estria, GVV’57 en de Hockeyclub, gebruiken van een nieuw te ontwikkelen accommodatie op Sportpark De Kranenhof met ingang van 1-7-2020.

De totaaluitslag was:
96 voor
5 tegen.

De Stuurgroep zal deze uitslag delen met het gemeentebestuur en heeft er nu alle vertrouwen in dat de benodigde gelden voor realisering van de nieuwe accommodatie in september a.s. beschikbaar komen.

Machtigingsformulier voor ALV d.d. 25 juni a.s.

Aangaande de stemming van a.s. dinsdag staat in de statuten artikel 17 lid 2 en 3:

2. Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem. Leden ouder dan achttien jaar hebben drie stemmen. 

3. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid van 18 jaar en ouder. De gemachtigde kan echter in totaal niet meer dan — voor één ander stemgerechtigd lid optreden/handelen. 

Hieronder de link naar het machtigingsformulier.

http://www.scv58.eu/wp-content/uploads//2019/06/Machtiging-SCV58-tbv-ALV-25-juni-2019-4.pdf

Informatiebijeenkomst + Bijzondere Algemene Ledenvergadering over de Samenwerking !

Op 20 juni a.s. is er een informatiebijeenkomst voor de 3 voetbalverenigingen. Tijdens deze bijeenkomst zal de Stuurgroep nader ingaan op de stand van zaken en de voortgang van het proces.
Meer informatie lees je in onderstaand bericht.

In vervolg hierop zal er op dinsdag 25 juni a.s. om 19.00 uur (!!) een bijzondere Algemene Ledenvergadering worden gehouden in onze kantine.

Het bestuur van SCV’58 nodigt je van harte uit voor het bijwonen van deze ledenvergadering. Hieronder zie je de agenda.


Informatie bijeenkomst 20 juni 2019

KAMPIOENEN !!!!!!

ARCHIEF

 •  

  • 2019 (34)
  • 2018 (60)
  • 2017 (70)
  • 2016 (83)
  • 2015 (79)
  • 2014 (105)
  • 2013 (65)
  • 2012 (49)
  • 2011 (56)
  • 2010 (16)
 • LAATSTE REACTIE'S

  Lijn