NIEUWS

Korte terugblik Algemene Ledenvergadering 28 september.

Na een woord van welkom door voorzitter Henk Cuppen aan de ongeveer 40 aanwezigen, werden door Harry de jaarverslagen van de jeugd- en seniorenafdeling voorgelezen. Belangrijke constatering hierbij is dat SCV’58 op dit moment geen “eigen” jeugd meer heeft. De jongens en meisjes voetballen binnen de Samenwerking/SJO en dat betekent ook dat zij met eigen leeftijdsgenoten en op hun eigen niveau kunnen voetballen. Dat is ook één van de uitgangspunten van de Samenwerking. Het feit dat we geen jeugd meer hebben, betekent geenszins dat we geen toekomst meer hebben. Het bestuur richt zich de komende tijd nog meer op het stabiliseren van de seniorenafdeling en het voeren van een gezond (financieel) clubbeleid. Mocht het tot een fusie komen, dan willen wij daar als sterke onderhandelingspartner een positie verwerven.
Bij de bestuursmededelingen werd door Henk te kennen gegeven dat Ben van Eldijk bereid is gevonden om mee te oordelen over de toestand van de velden, zodat de communicatie over afgelasting ook soepel kan blijven verlopen. Door Martijn Hoefnagel werd ingegaan op het aanstaande 60-jarig jubileum dat hij, samen met Paul Nijman en Arno Ermers, organiseert. Het feest zal worden gehouden op zaterdag 9 en zondag 10 juni 2018. Goede ideeën en hulp zijn welkom! Het voorstel voor de contributieverhoging van zowel de jeugd als de senioren is aangenomen.
De presentatie over de Samenwerking werd verzorgd door Arnoud en Jurgen. Arnoud ging in op de organisatiestructuur en enkele thema’s zoals, Fair Play en het Jeugdplan. Jurgen nam de vergadering mee in het proces dat in gang is gezet voor de herinrichting van het sportpark en de eventuele bouw van een nieuwe accommodatie. Een concept-programma van eisen ligt inmiddels voor bij de gemeente. De presentatie zal binnenkort ook op deze site worden gezet.
Hierna volgde de bestuursverkiezing. Johan Brands, Kees Peters en Arnoud Pol werden herkozen als bestuurslid, waarbij de leden het er ook mee eens waren dat Arnoud zijn functie als penningmeester mocht blijven vervullen. Dat hij dat op een uitstekende manier doet, bleek wel uit zijn presentatie van de financiële stukken. De administratie is duidelijk en we staan er goed voor. Dat constateerde ook Gijs Opsteegh naar aanleiding van de kascontrole. Gijs heeft dit 2 jaar gedaan, werd daarvoor natuurlijk bedankt; Tomas Raaijmakers krijgt volgend jaar hulp van Jeroen Oomen bij de controle van de boekhouding. De jubilarissen Wilfred van Boekel, Charles Janssen en Stijn Mol zullen worden gehuldigd op 28 oktober a.s tijdens de Vrijwilligersavond.
Tijdens de rondvraag werd nog even ingegaan op het “ontbreken” van eigen jeugd en de gevolgen daarvan op ons eigen sportpark. De jeugd blijft wel gebruik maken van onze sportvelden, maar de kantine blijft op zaterdag gesloten. Het was 22.45 uur toen Henk Cuppen de aanwezigen bedankten voor hun interesse en inbreng en de vergadering sloot.

ARCHIEF

 •  

  • 2018 (38)
  • 2017 (70)
  • 2016 (83)
  • 2015 (79)
  • 2014 (107)
  • 2013 (65)
  • 2012 (49)
  • 2011 (56)
  • 2010 (16)
 • LAATSTE REACTIE'S

  Lijn