NIEUWS

Stuurgroep Samenwerking EGS informeert én vraagt!

De Stuurgroep Samenwerking Estria, GVV ’57 en SCV ’58 (EGS) organiseerde op maandag 10 juli 2017 een informatie avond voor ouders van de spelers/ speelsters van de (toekomstige) ST EGS teams én andere geïnteresseerden.

De voorzitter van de Stuurgroep Arthur Brussaard verwelkomde zo’n 100 aanwezigen in de kantine van Estria. Met een terugblik vanaf 2012 waarin de drie verenigingen Estria, GVV’57 en SCV’58 samen kwamen om te bekijken hoe de kwaliteit van het jeugdvoetbal in de gemeente Grave vergroot zou kunnen worden. Het bleek al snel dat SAMENWERKING een van de belangrijke pijlers daarvoor vormt. Deze samenwerking die startte met het samengaan van de meisjesteams groeide in 2015 uit tot een opdracht van de drie Hoofdbesturen aan de Stuurgroep: Werk toe naar een gezamenlijke Jeugd Opleiding (SJO) met alle jeugd van Estria, GVV ’57 en SCV ’58 trainend en spelend in gezamenlijke teams op één sportpark. Deze Samenwerking heeft als doel om het (jeugd)voetbal op langere termijn in Grave te kunnen blijven garanderen én is een ‘nieuwe vereniging’ die gedragen wordt door de spelers/speelsters, ouders/verzorgers én vrijwilligers die samen werken.

De Stuurgroep heeft deze SJO in oprichting beschreven in een Convenant, dat later het Jeugdplan voor de ‘SJO in oprichting’ werd. Hierin wordt de organisatie én het technisch beleid beschreven. Edwin van Kraaij nam de aanwezigen mee in een blik door dit indrukwekkend boekwerk en lichtte zowel de organisatie als het jeugdbeleid op een heldere wijze toe. Daaruit bleek dat er al vele mensen (zo’n 110) als vrijwilliger op allerlei wijzen meewerken aan de SJO, maar ook dat er nog steeds nieuwe vrijwilligers nodig zijn. Edwin zorgde dat de aanwezigen steeds geïnformeerd werden waar die behoefte aan vrijwilligers het groots is. Vanuit de aanwezigen kwam de vraag of de SJO in oprichting ook open staat voor ‘G-voetbal’, wat door Edwin als positief beantwoord werd.

Hierna vertelde Charlotte Aarns over de Jeugd Evenementen Commissie (JEC) die ook voor de EGS evenementen gaat organiseren. Het eerste evenement staat al op zaterdag 26 augustus 2017 op het programma: De Teambuilding-dag voor de nieuwe ST-teams met hun begeleiding én ook voor alle andere Estria, GVV’57 en SCV’58-teams die nog niet ‘onder de EGS-vlag’ spelen.
Voor deze Teambuildingsdag én andere evenementen kunnen ouders zich altijd aanmelden om mee te helpen! SAMEN zijn wij de SAMENWERKING!!!

Voor het komende seizoen 2017-2018 zijn Samenwerkende EGS Teams (ST) ingeschreven in de JO17, JO15, JO13 én de Meisjes-afdeling.

Stuurgroep lid Maarten Verboom, die samen met Yvonne Arts (meisjes- en damesteams) deze groepen coördineert vanuit de Stuurgroep gaf uitleg aan de aanwezigen over de totstandkoming van de nieuwe teams voor het komend seizoen. Het jeugdplan volgend waarin deze procedure beschreven wordt is deze teamindeling een samenstel tussen de Technische Commissie die aan de hand van observaties en ingevulde ‘spelersbegeleidingsformulieren’ een concept indeling maakt én leiders/trainers. Het concept wordt met de begeleiders/trainers besproken waarna de leeftijds- coördinatoren een eindadvies geven en zorgdragen voor de invulling van het kader bij de teams.
De coördinatoren van de JO17 zijn Charles Jansen en Peter Veekens, van de JO15/JO13 Rick Albers, Wuf Floor en Ricky Seinstra en van de meisjes/damesteams Richard Garot, Joop v.d. Ven en René v.d. Venne.
Vragen over de indeling, die vrijdag 14 juli 2017 ’s avond op de drie websites komt, moeten in eerste instantie aan deze coördinatoren gesteld worden, NIET aan de trainers/leiders.

Menno ter Horst introduceerde de Keepersschool, waar keepers wekelijks (extra) getraind worden door een groep enthousiaste en kundige trainers.

 

Annet Verhoeff informeerde de aanwezigen over de Fair Play commissie. Uitgangspunt is dat alle EGS leden met plezier kunnen sporten zonder ongewenste zaken. Sportiviteit en respect zijn belangrijke elementen van onze sport. Hoe zorg je ervoor dat dit binnen de EGS tot uiting komt? Hoe zorg je ervoor dat deze zaken gaan leven?
Met dit soort vragen is de Fair Play commissie aan de slag gegaan en zal het regelmatig deze basis principes bespreekbaar maken. Annet zal samen met Oomke Bouman ook indien gewenst optreden als mediator om ongewenste zaken in overleg te verbeteren. De Fair Play commissie kan leden en mediators gebruiken!!!

Deze informatie avond werd afgesloten door Stuurgroepvoorzitter Arthur Brussaard die aanwezige vragen beantwoordde en tot slot nogmaals aangaf waar er nog medewerking gevraagd wordt.
De EGS zijn wij SAMEN en de EGS heeft u allen NODIG!!!

Wat vraagt de EGS?
Wilt u helpen als trainer/ster, begeleider/ster, scheidsrechter/ster, hulp in de kantine, gastvrouw/gastheer in wedstrijdsecretariaat, hulp bij evenementen, commissielid, opzetten G-voetbal, mediator of heeft u vragen of opmerkingen, mail naar samenwerking.egs@gmail.com

Jan Nuijen, namens Stuurgroep EGS
Juli 2017
(foto’s gemaakt door Matt Gerrits)

 

 

 

ARCHIEF

 •  

  • 2018 (24)
  • 2017 (70)
  • 2016 (83)
  • 2015 (79)
  • 2014 (107)
  • 2013 (65)
  • 2012 (49)
  • 2011 (56)
  • 2010 (16)
 • LAATSTE REACTIE'S

  Lijn